< návrat zpět

Hrazené výkony

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

 

1. Regulační poplatek ( pacienti od 18 let věku)                                30 Kč

2. Přihláška do mateřské školy, jeslí                                             100 Kč

3. Přihláška na střední školu, učební obor                                     150 Kč

4. Přihláška na vysokou školu                                                      160 Kč

5. Potvrzení na rekreace a sportovní akce (tábory, škola

                   v přírodě, lyžařský výcvik......)                                  100 Kč

6.  Potvrzení na akce mateřské školky

                ( školka v přírodě,plavání...)                                           50 Kč

7. Potvrzení na brigády                                                               120 Kč

8. Potravinářský průkaz                                                              200 Kč

9. Potvrzení pro svářečský průkaz                                               150 Kč   

10. Potvrzení pro zbrojní průkaz                                                  400 Kč

11. Výpis úrazové pojistky                                                          100 Kč

12. Potvrzení odkladu školní docházky                                          50 Kč

13. Vyšetření pro řidičský průkaz                                                250 Kč

14. Rozšíření řidičského průkazu                                                150 Kč  

15. Potvrzení do tělesné výchovy (úlevy, osvobození)                    100 Kč

16. Aplikace nepovinného očkování                                             100 Kč

17. Vystavení náhradního očkovacího průkazu                             200 Kč

18. Vystavení náhradní zdravotní dokumentace                          1000 Kč

19. Potvrzení pro jiné instituce ( pojištění, soudy....)                     150 Kč

20. Potvrzení do zahraničí bez vyšetření                                      150 Kč

                                             s vyšetřením                                 300 Kč

                                              v cizím jazyce                              500 Kč                                       

WEBDESIGN | kokesovo.cz/levne-webove-stranky-a-seo