Zdroj: http://www.uberusky.net/ockovani/ockovaci-kalendar  •  Vydáno: 21.7.2015 22:12  •  Autor: Petra Gelnarová

Očkovací kalendář

Věk dítěte Očkovací látka Onemocnění
1. - 2. měsíc BCG vaccine SSI tuberkulóza pouze u dětí s indikací dle přílohy č. 3 vyhlášky 
2 měsíce (od 9. týdne)   Hexacima 1.dávka záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B
  Prevenar,Synflorix 1.dávka – nepovinné** pneumokokové nákazy
  Rotarix, Rotateq 1.dávka – nepovinné, možno již od 6.týdne*** rotavirové nákazy
3 měsíce  Bexsero - nepovinné meningokok B
     
  Rotarix, Rotateq 2.dávka - nepovinné rotavirové nákazy
4 měsíce Hexacima 2.dávka (nejdříve za 2 měsíce po první dávce) záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B
 5 měsíců

Prevenar,Synflorix 2.dávka - nepovinné

Bexsero 2. dávka nepovinné

pneumokokové nákazy

meningokok B

mezi 11. a 13.měsícem věku  

Hexacima 3.dávka (nejdříve za 6 měsíců po 2. dávce)

záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B

11. - 15. měsíc

12.-15. měsíc

Prevenar,Synflorix 3. dávka - nepovinné

Bexsero 3. dávka - nepovinné

pneumokokové nákazy  

meningokok B

od 13. do 18.měsíce věku

od 12 do 24. měsíce věku
 

Priorix 1. dávka  

Nimenrix - nepovinné

spalničky, příušnice a zarděnky (****event. PriorixTetra + plané neštovice)

meningokok C,W,Y.A

5 let  Priorix 2.dávka spalničky, příušnice a zarděnky (event. PriorixTetra + plané neštovice)
od dovršení 5. do dovršení 6. roku   Infanrix, Adacel přeočkování záškrt, tetanus a dávivý kašel
od dovršení 10. do dovršení 11. roku   Boostrix Polio, Adacel Polio přeočkování přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, dávivý kašel
     
od dovršení 14. do dovršení 15. roku u neočkovaných v 10 – 11 letech věku a dále každých 10 – 15 let, u ostatních od dovršení 25. roku a dále každých 10 – 15 let Tetavax tetanus 

Pozn.:

* Tuberkuloza - bylo zrušeno plošné očkování, indikace k očkování nastává, pokud :

1. Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.
2. Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.
3. Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.
Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte.

** Rotavirové nákazy -  nejčastější příčina vážných průjmových onemocnění kojenců a malých dětí, často provázenýcch zvracením a horečkami. Očkování nepovinné, doporučené. Plně hradí rodiče dítěte. Očkování je možné zahájit od 6. týdne u dětí, které nebyly očkované proti TBC ( u těchto dětí až od 9. týdne) Jedná se o očkovací látku podávanou do úst, bez nutnosti aplikace injekce , která se podle zvolené vakcíny aplikuje minimálně ve 2 dávkách v intervalu 1-2 měsíce. Obě dávky vakcíny se musí podat do 24. týdne věku, měly by se však podat pokud možno před dosažením věku 16 týdnů.  

Další informace :

Rotarix

Rotateq

*** Pneumokokové nákazy - očkování je nepovinné, ale  doporučené. O úhradě zdravotními pojišťovnami Vám poskytneme informace v naší ordinaci

Další informace :

Synflorix

Prevenar

**** Plané neštovice – očkovací látka  Priorix obsahuje očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím – očkování povinné, hrazené státem. Místo této očkovací látky lze podat vakcínu Priorix tetra, která navíc obsahuje očkování proti planým neštovicím  – hradí však rodiče dítěte.

Další informace :

Priorix Tetra

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, podle § 47 také umožňuje, aby byla pro dítě v rámci povinného očkování použita očkovací látka jiná, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím orgánu ochrany veřejného zdraví. Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.