Kategorie: Očkování

Povinnost očkování

Povinnost očkování je v našem státě určena paragrafem 46 zákona č.258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví. podrobně se tomuto problému věnuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví  o očkování proti infekčním nemocem 537/2006 Sb a její novelizace ze dne 25. října 2010. Vzhledem k tomu, že jsou tyto právní předpisy hodně obsáhlé, vybíráme pro Vás nejdůležitější části týkající se očkování Vašich dětí:

 

§ 4 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Základní očkování se provede v době od započatého devátého týdne po narození dítěte třemi dávkami hexavalentní očkovací látky proti záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a inaktivovanou očkovací látkou proti přenosné dětské obrně (dále jen ˙hexavalentní očkovací látka˙) v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky. Čtvrtá dávka hexavalentní očkovací látky se podá nejpozději před dovršením osmnáctého měsíce věku dítěte. U dětí očkovaných proti tuberkulóze se základní očkování hexavalentní očkovací látkou provede od započatého třináctého týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze.


§ 5 ) Pravidelné očkování proti spalničkám, zarděnkám
a příušnicím

Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den patnáctého měsíce po narození dítěte.

Přeočkování se provede za 6 až 10 měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později s tím, že horní věková hranice pro podání očkovací látky není omezena. .

 

Nepodrobení dítěte očkování, pokud není známa kontraindikace nebo dítě není proti nákaze imunní, je chápáno jako přestupek na úseku zdravotnictví. Tento přestupek je definován jako „nesplnění povinnosti stanovené nebo uložené k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění“ a projednává jej příslušná hygienická stanice. Za přestupek lze v řízení o přestupku uložit pokutu až do výše 10.000 Kč, navíc se ukládá také povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku ve výši 1.000 Kč. Pokutu a náklady řízení hygienická stanice stanovuje každému rodiči zvlášť.

Dítě, které nemá splněna všechna očkování a nemá zároveň kontraindikaci nebo není proti nákaze imunní, nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání. Nemůže se účastnit ani zotavovacích akcí na základní škole například lyžařského výcviku, školy v přírodě apod. Zotavovací akcí se podle zákona rozumí více než pětidenní pobyt třiceti a více dětí ve věku do patnácti let.

 

Znění celé vyhlášky najdete na stránkách :

http://www.vakciny.net/normy/norma_p8.htm

 

Platnost těchto předpisů byla nyní potvrzena Ústavním soudem. Znění rozhodnutí si můžete přečíst zde :

http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_16_14_an.pdf

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

WEBDESIGN | kokesovo.cz/levne-webove-stranky-a-seo