Kategorie: Infekční onemocnění

Klíšťová encefalitida

Výzkum klíšťové encefalitidy (KE) má na našem území dlouhou tradici, virus středoevropské KE byl v Evropě poprvé izolován právě u nás v padesátých letech minulého století. Od začátku 70. let podléhá onemocnění KE povinnému hlášení. Průměrná nemocnost se na našem území držela až do roku 1990 na zhruba stejné úrovni, od začátku devadesátých let ale v důsledku klimatických změn počet onemocnění KE roste.

Nejvyšší nemocnost v historii ČR byla dosud zaznamenána v roce 2006, kdy se jednalo o 1 029 případů (10/100 000 obyvatel). Po poklesu nemocnosti v roce 2007 došlo v dalších letech k opětovnému nárůstu – v roce 2008 onemocnělo 631 lidí (6/100 000 obyvatel), 3 lidé na následky onemocnění zemřeli; v roce 2009 bylo hlášeno dokonce 816 onemocnění (7,5/100 000 obyvatel), z toho 2 pacienti zemřeli. Výkyvy ve výskytu onemocnění jsou dány klimatickými podmínkami v daných letech. Mírné teploty v zimě umožňují přežívání a vývoj klíšťat, jak tomu bylo například v průběhu roku 2006. Rok 2011 byl rokem s druhou nejvyšší nemocností, onemocnělo 861 osob (8,2/100 000 obyvatel), z nichž 5 zemřelo. V roce 2012 došlo k přechodnému mírnému snížení výskytu KE na 573 onemocnění za rok (5,5/100 000 obyvatel) a poslední údaje z roku 2013 bohužel ukazují na opětovný vzestup – onemocnělo 625 lidí (6/100 000 obyvatel).

Léčba KE je pouze podpůrná, specifická léčba tohoto onemocnění neexistuje. O to větší význam hraje prevence. Vedle obecných zásad, jako jsou vyhýbání se oblastem s výskytem infikovaných klíšťat, vhodné oblečení při pobytu v přírodě (světlá barva, dlouhý rukáv, pevná obuv), používání repelentů a pravidelná kontrola kůže po pobytu v přírodě, je jedinou účinnou prevencí u dětí i dospělých očkování. Jak ukazují zkušenosti z Rakouska, kde je v rizikových oblastech proočkováno až 90 % obyvatel, lze očkováním výskyt KE minimalizovat až na několik případů ročně.

 

Zdroj: Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2004–2013 – absolutně. Předběžná data ze SZÚ. Dostupné z www.szu.cz .

print Formát pro tisk

WEBDESIGN | kokesovo.cz/levne-webove-stranky-a-seo